info@astanasu.kz

  Call center: 1302

Цвет сайта: Ц Ц Ц Размер шрифта: А+ А А-

Телефон для сообщений об аварийных и иных ситуациях, связанных с объектами жизнеобеспечения г. Астаны - 109
По вопросам передачи показаний, начислений, оплаты, опломбировки и заключение договоров обращайтесь в единую справочную службу - 1302 (Call center),270-370 электронная почта: info@astanasu.kz

Тарифы

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК Астана қаласының тұрғындарына, кәсіпорындары мен ұйымдарына 2018 жылғы 1 тамызынан бастап 2019 жылғы 31 шілдесіне дейін кезеңде сумен жабдықтау және су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерге ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2013 жылғы 23 мамырдағы №63-НҚ, 2015 жылғы 23 қарашадағы №181-НҚ, 2017 жылғы 29 маусымдағы №66-НҚ және 2017 жылғы 29 маусымдағы №67-НҚ бұйрықтарымен бекітілген тарифтер қолданылатыны хабарлайды.


п/п

Тұтынушылар атауы

Өлшем бірлігі.

ҚҚС қоспағандағы тариф, тг.

ҚҚС –ты есептегендегі тариф, тг.

1. Суды магистральді құбыр жолдары және таратушы желілер арқылы беру (ауыз су) – 01.08.2017 ж. бастап 31.07.2019 ж. дейін өтемдік тариф

 

Орташа тариф

86,79

97,20

1.1.

1-топ тұтынушылары (тұрғындар)

теңге/м3

41,26

46,21

1.2.

2-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар)

130,18

145,80

1.3.

2-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар)

180,11

201,72

1.4.

3-топ тұтынушылары (заңды тұлғалар және тұтынушылардың 1 және 2 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар)

180,11

201,72

2. Сарқынды суды бұру және тазарту - 01.01.2016 ж. бастап 31.12.2020 ж. дейін шекті тариф

 

Орташа тариф

87,86

98,40

2.1.

1-топ тұтынушылары (тұрғындар)

теңге/м3

34,89

39,08

2.2.

2-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар)

158,44

177,45

2.3.

2-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар)

203,26

227,65

2.4.

3-топ тұтынушылары (заңды тұлғалар және тұтынушылардың 1 және 2 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар)

203,26

227,65

3

Суды магистральді құбыр жолдары арқылы беру (техникалық су) - 01.01.2016 ж. бастап 31.12.2020 ж. дейін шекті тариф

теңге/м3

30,19

33,81

4

«Қосшы коммуналдық қызметі» ШЖҚ МКК-на сарқынды суды бұру – 01.08.2017 ж. бастап 31.05.2019 ж. дейін өтемдік тариф

теңге/м3

4,62

5,17

«Қосшы коммуналдық қызметі» ШЖҚ МКК- на сарқынды суды бұру – 01.07.2013 ж. бастап бекітілген тариф

теңге/м3

5,95

6,66

Анықтама телефондары: (8-7172)-37-43-65, 37-44-21, 27-47-00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» Акимата города Астаны уведомляет население, предприятия и организации города Астаны о том, что в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года действуют тарифы на регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Астана №63-ОД от 23 мая 2013 года, №181-ОД от 23 ноября 2015 года, №66-ОД от 29 июня 2017 года и №67-ОД от 29 июня 2017 года.


п/п

Наименование потребителей

Ед.изм.

Тариф (без учета НДС), тг.

Тариф (с учетом НДС 12%), тг.

1. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) –

компенсирующий 01.08.2017 – 31.07.2019

 

Средний тариф

86,79

97,20

1.1.

1 – группа потребителей (население)

тенге/м3

41,26

46,21

1.2.

2 – группа потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии)

130,18

145,80

1.3.

2 – группа потребителей (бюджетные организации)

180,11

201,72

1.4.

3 – группа потребителей (юр. Лица и прочие потребители, не попадающие под 1 и 2 группы потребителей)

180,11

201,72

2. Отвод и очистка сточных вод – предельный 01.01.2016 – 31.12.2020

 

Средний тариф

87,86

98,40

2.1.

1 – группа потребителей (население)

тенге/м3

34,89

39,08

2.2.

2 – группа потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии)

158,44

177,45

2.3.

2 – группа потребителей (бюджетные организации)

203,26

227,65

2.4.

3 – группа потребителей (юр. лица и прочие потребители, не попадающие под1 и 2 группы потребителей)

203,26

227,65

3

Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) – предельный 01.01.2016 – 31.12.2020

тенге/м3

30,19

33,81

4

 

Отвод и очистка сточных вод для ГКП на ПХВ «Косшы коммуналдык кызмет» - компенсирующий 01.08.2017 – 31.05.2019

тенге/м3

4,62

5,17

Отвод и очистка сточных вод для ГКП на ПХВ «Косшы коммуналдык кызмет» - утвержденный 01.07.2013

тенге/м3

5,95

6,66

Телефон для справок: (8-7172)-37-43-65, 37-44-21, 27-47-00


 

 

 

 


ГКП "Астана су арнасы"
город Астана, улица Абая 103
Tel:  +7 7172 27 03 70
Fax: +7 7172 37 44 03

Разработано в ТОО "KazInSys"