Құқықтық ақпарат

ЗАҢДЫ АҚПАРАТ

Коммуналдық қызметтердің берілу ережелері

Жалпы ережелер:

1. Бұл ереже қолданыстағы заңнамаға сәйкес әзірленіп, қызметтерді көрсету және коммуналдық қызметтерді төлеу тәртібін (әрі қарай-қызметтер), сондай-ақ Қызмет көрсетушілер мен Тұтынушылардың хұқықтары мен міндеттері айқындайды.

10.11.04 жылдан № 1175 2-тармаққа Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес өзгерістер енгізілді (ескі қараңыз)

2. Осы Ережелерде келесі анықтамалар қолданылады: электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, сондай-ақ пәтерлердегі азаматтарға, жеке үйлерге лифтпен қамтамасыз ету қызметтері мен қоқысты шығару қызметтері, сондай-ақ тұтынушылардың тұрмыстық учаскілердің, азаматтардың, тұрғылықты жері бойынша жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұтынушыларға, кондоминиум обьектілеріне, тұрмыстық учаскелердің, азаматтардың қажеттіліктері үшін берілетін коммуналды қызмет.

Қызмет беруші – заңды тұлға немесе жеке тұлға, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, сенымен қатар қоқысты шығару және лифтпен қамтамасыз ету қызметтері, кондоминиум обьектілерімен абоненттеріне қызмет көрсету –электр және жылу энергиясын жеткізу;

Коммуналдық қызметтерді қолданатын азамат немесе кондоминиум обьектісі ол – Тұтынушы;

Қызмет көрсету режимі – әр қызмет түрі үшін белгіленген міндетті нормалар жүйесі;

Энергиямен жабдықтау – электр энергиясын, жылу энергиясын, суды (бұдан әрі қарай-энергия) тұтынушыларға жеткізу және сату;

Энергиямен жабдықтау мекемесі – заңды тұлға, электр энергиясын, жылу энергиясын немесе суды сатылған немесе сатып алған тұтынушыға (дербес немесе энергия беруші ұйыммен келісім бойынша) жеткізетін заңды;

Энергиямен жабдықтау мекемесі – ол энергияны беретін немесе тарататын мекеме;

Энергия – электрлік және жылу энергиясы, су энергетикалық нарықтағы тауар.

10.11.04 жылдан № 1175 (ескі қараңыз) 3-тармаққа ҚР Үкіметі қаулысына сәйкес өзгерістер енгізілді;

3. Энергиямен жабдықтау және қоқысты шығару мен тұтынушыларды лифтпен қамтамасыз ету үшін берілген қызметтер туралы сұрақтар осы Ережеде қарастырылмаған, қолданыстағы заңнамамен реттеледі;

11.06.03 жылдан №568 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес Ереже 3-1тармақпен толықтырылды;

3-1. Газбен жабдықтау үшін берілген коммуналдық қызметке қатысты сұрақтар бөлек нормативтік хұқықтық актілермен реттеледі;

2. Қызмет берудегі тәртіппен шарттар

4. Қызметті жеткізу Қызмет көрсетуші мен Тұтынушы арасындағы жеке келісім шарт негізінде қамтамасыз етіледі. (бұдан әрі-Келісім)

Тұтынушылар белгіленген тәртіппен пәтер иелерінің кооперативтеріне (бұдан әрі-КСК), өзге де жеке немесе заңды тұлғаға келісім жасауға өз құқықтарын беруге құқылы.

Келісім шарт бұл Ережеге қайшы келмейді және оның мәтіні аумақтық монополияға қарсы органдармен келісілуі тиіс;

Бұл Ереженің 35 және 38 тармақтарында Келісім шарт белгісіз мерзімге жасалып, көзделген негіздері бойынша өзгертілуі немесе тоқтатылуы мүмкін екендігі қарастырылған (егер тараптардың келісімі өзгеше көзделмесе)

5. Тұтынушылардың қасиеттері мен қызмет көрсету режимі нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сай болуы керек:

1) Жылумен жабдықтау бойынша – тұрғын үй-жайларда ауа температурасын анықтайтын санитарлық нормалар – жылу беру маусымы кезінде тәулік бойы;

2) Электрмен жабдықтау үшін – ағымдағы стандартқа сәйкес электр энергиясының параметрлері – жыл ішінде тәулік бойы;

3) Ыстық және сумен жабдықтау үшін – жеткізілетін судың қыздыру температурасына, құрамына, қасиеттеріне қойылатын гигиеналық талаптар, сондай-ақ талдау нүктесінде жобалық судың ағуы - жыл ішінде тәулік бойы;

4) Кәріздендіру жүйесі үшін – жылыңа тәулік бойы ағын сулары;

5) 11.06.03 жылдан №568 (ескі қараңыз) ҚР Үкіметі қаулысына сәйкес алынып тасталды;

6) Лифтік қызмет үшін – тәулік бойы жыл мерзімінде немесе келісім шарт негізінде лифті қауіпсіз қолдану;

7) Қоқысты жою үшін – санитарлық-эпидемиялық талаптарға жауап беретін қоқысты толық жою;

6. Қуаттылықты ескере отырып тұтынудың кепілдік деңгейі мен қызмет көрсету режимі және коммуналдық фонд негізінің тозуы мен құрамы, климаттық және басқа да жергілікті жағдайлар Келісім шартпен белгіленеді.

7. Қызмет көрсетудегі кейбір ауытқулар Келісім шарт негізінде қойылған талаптармен сай қарастырылуы тиіс.

3. Тараптардың жауапкершілігі

8. Тұрғын үйдің жалпы электр желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ есепке алу құрылғылары энергиямен жабдықтаушы ұйымның жауапкешілігі болып табылады және КСК мен Тұтынушының немесе Тұтынушының басқа уәкілетті тұлғасымен жеке келісімі негізінде жүзеге асырылады;

Энергиямен жабдықтаушы ұйым осы қызмет түріне лицензия (рұқсат) бар электр энергиясын жеткізуші немесе басқа мамандандырылған ұйыммен шарт бойынша (егер тиісті рұқсат болса) және (немесе) өз бетінше орындауы мүмкін. Мамандырылған ұйымдарды тарту тендерлік негізде жүзеге асырылады.

Тұтынушыға техникалық шарттар мен құбырларды пайдалану, электр желілерін, электр жабдықтарын пәтерлерді, жеке үйлерді, гараждар және т.б. энергияны пайдалану қауіпсіздігі үшін жауапкершілік жүктеледі.

9. Есептегіш құралдар энергия беретін ұйымы тарапынан сатып алынады және орнатылады. Есептеу құрылғыларын орнатуды қаржыландыру энергияны беру ұйымының меншікті немесе қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Тұтынушы сатып алынатын және орнатылған өлшеу қондырғысы үшін энергия беруші ұйымды энергиямен жабдықтау келісім шартына сәйкес энергия тарифі арқылы өтейді.

Қараңыз: Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау және еңбек министрлігінің 2001 жылғы 18 шілдедегі № 147 бұйрығы және Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу агенттігі, кіші бизнес конкуренттігін қорғау 2001 жылғы 19 шілдедегі №142-ОД «су есептегіш құрылғыларын қою жөнінде».

10. Тұтынушының су есептегіш құрылғысын өз еркімен сатып алуға хұқылы. Мұндай тұтынушыларға энергия беруші мекеменің тарифтері бойынша шығындарды өтеу тек келісім шартқа сәйкес есепке алу құрылғыларын орнату үшін ғана жүзеге асырылады.

11. Су есептегіш құрылғылары баспалдақтарда, дәліздерде және жеке пәтерлерде орнатуға болады. Су есептегіш құрылғыларына жол ашық болу керек.

12. Тұтынушы жеке үйінде немесе пәтерге орнатылған су есептегіш құрылғысының сақталуына және тұтастығына жауапты. Баспалдақта орналасқан үйге енгізілген тұтынушылардың су есептегіш құрылғыларының (пәтерлер иелері) сақталуы мен тұтастығына КСК жауапты.

13. Егер екі жақтың келісімісіз, баспалдақта орналасқан үйге енгізілген тұтынушылардың су есептегіш құрылғылары жоғалған немесе істен шыққан кезде тұтынушы немесе КСК бір ай шамасында су есептегіш құрылғысын орнатуы тиіс. Тұтынушы есептегіш құрылғысын орнатқанға дейін энергия жүйесіне қосылуға хұқылы уақытша қосылғаны үшін ақы алынбайды.

14. тараптардың эксплуотациялық жауапкершіліктерінің шекарасы желілердің келесі түрлері бойынша анықталады:

1) жылу – басқару блогының соңғы қақпасының бөлек фланецінде

2) ыстық сумен жабдықтау - ыстық сумен жабдықтау жүйесінің соңғы клапанының бөлгіш фланецінде:

3) суық сумен жабдықтау - басқару блогының соңғы қақпасының бөлек фланецінде;

4) кәріздендіру – тұтынушының қосылған құдық көшедегі кәріз желісінің шекарасы болып табылады, ал аула кәріз жүйесінің шекарасы – мекеменің кәріз жүйесіне қосылған жері.

5) электр энергиясы – мекемеге жеткізу кабелінің соңында.

15. Қызмет беруші келісім шартын орындамаған немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған кезде және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 4 тармақ 9 бапқа сәйкес Тұтынушы келтірген зияны бойынша өтем ақы төлеуге міндетті.

16. Энергиямен жабдықтаушы Тұтынушыға энергия тасымалдаушысының параметрлерінің төмендігінен және энергия жеткіліксіздігінен қолайсыз жағдайлар туындағаны үшін ешқандай материалдық жауапкершілікті көтермейді (табиғи құбылыстар, әскери әрекеттер және т.б.).

4. Қызметтерді төлеу тәртібі

17. Қызметтер үшін төлеу, қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттелетін, белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тарифтер бойынша жүзеге асырылады.

18. Келісім шартта көрсетілген немесе Тұтынушы мен Қызмет берушінің арсындағы келісім шарт бойынша төлемді әр айдың 25-нен кешіктірмей төлеуі тиіс, яғни келесі есептелгенге дейін.

19. Келісім шартта анықталғандай, Тұтынушы төлем ақыны кешіктірсе төлемдерде тұрақсыздық пайда болады.

20. Егер Тұтынушы пайдаланған энергияны төлемеген жағадйда белгіленген тәртіпке сәйкес ажыратылса, толық төлем жасағаннан кейін ғана желіге қосылады. Бірнеше рет ажыратылған болса (бір реттен артық) төлемді толық төлегеннен кейін және қосылыс ақысы алынғаннан кейін қосылады, қызметтердің осы түріне арналған тариф белгіленген тәртіпте аумақтық монополияға қарсы органдармен келісілген.

21. Тұтынылған энергия бойынша есептеулер энергиямен жабдықтаушы мекеменің есептегіш құрылғылары негізінде жасалынады.

22. Есептеу құрылғыларының көрсеткіштерін және энегия үшін шоттың есептерін энергиямен жабдықтаушы мекеме өкілдері жасайды, олар уақтылы пәтерлерді аралап және өздерінің қызметтік куәліктерін көрсетуге міндетті.

Есеп шот Тұтынушыға немесе кәмелеттік жасқа толған отбсы мүшесіне беріледі. Егер Тұтынушының энергиямен жабдықтаушы мекемеге жұмсалған энергия көлемі туралы ақпаратты бермесе Тұтынушының кінәсінен екі есептеу кезеңінде пәтердің немесе жеке үйдің есептеу құрылғылары көрсеткіштерін уақтылы тексеруге мүмкіндік болмаса, электр энергиясын жеткізуші мекеме белгіленген тәртіпте оны беруді тоқтатуға хұқылы.

23. Тараптардың келісімі бойынша Тұтынушы көрсеткіштерді беруде және төлем ақы құжаттарын толтыруда өз-өзіне қызмет көрсету еркі берілген. Сонымен қатар, төлем құжатын алуды және төлеуді Тұтынушы өзі жасайды. Тұтынушы төлеген төлем құжаттарын төлеу және төлеген кезінде жасаған қателер энергиямен жабдықтаушы мекеме тарапынан ескеріледі, себебі олар шектеулер кезеңінде анықталады.

24. Егер келісім шарт бойынша электр энергияны аз қуатпен қамтамасыз ету қарастырылмаса, есептеу құрылғыларының істен шығуына абонент кінәлі болмаса, онда алдыңғы есептік кезеңнің орташа күнделікті шығысы бойынша жүргізіледі.

Электр энергиясының орташа тәуліктік тұтынуын есептеу кезеңі бір айдан аспауға тиіс, оның барысында есеп айырысу шоты толығымен қалпына келтірілуі тиіс.

Есепке алу көрсетілген мерзімде қалпына келтірілмеген жағдайда, абонентке берілген электр энергиясын есептеу тәртібі және шотты қалпына келтіру уақыты абонент пен электрмен жабдықтаушы мекеме арасындағы келісім бойынша белгіленуі тиіс.

25. Тұтынушыда қосқыш схемасының өзгеруі, оның зақымдануы, пломбалардың бұзылуы, дискідегі жасанды тежеу және басқа да бұзушылықтар анықталса немесе егер тұтынушы энергияны ұрлау мақсатында жасырын сымдарды жабдықтаса немесе есептеу құрылғыларының бұрмалайтын құрылғы орнатса, энергиямен жабдықтаушы мекеме тұтынушыға соңғы тексеріс сәтінен бастап белгіленген тәртіппен энергияны қайта есептеуді жүргізеді, бірақ шектеу мерзімінен аспайды.

Қайта есептеу жүргізіледі:

1) жарықтандыру ток коллекторларының қуаты және оларды пайдалану сағаттарының саны;

2) егер тұтынушыда штепселді розеткалар болса (олардың санына қарамастан) – 600 Вт қуатпен бір резеткені сөткесіне 24 сағат қолдану, 600 Вт астын жылу қондырғыларын немесе элект қуаты көп басқа электр жабдықтарын барын анықтаған кезде. Тұтынушы оны сөткесіне 24 сағат пайдалану жылдамдығы бойынша қолданатын электр жабдықтың нақты қуатына сәйкес.

26. Пәтерде тұрып (бір немесе бірнеше) жатқан адамдардың уақытша кетуіне, есепке алу құрылғыларының болмаған жағдайда, бір адамға есептелген қызметтерге ақы төлеу олар болмаған сәттен бастап тірек құжаттары мен өтініш жазған кезде (емделу орталағынан, жұмыс орнынан аңықтама, санаторияға рұқсат берілген құжат, уақытша тұрғылықты жердегі тіркеу туралы аңықтама, қонақ үйде тұру үшін төлеу түбіртегі және т.б. )

Қайта есептеуге әкелген барлық өзгерістер Тұтынушының энергиямен жабдықтаушы мекемеге өтініш берген кезден басталады.

27. Есептеу құрылғыларының уақытша болмаған жағдайда, бір адамға қызмет үшін есептелген төлем нақты тұратын адамдар санына алынады.

28. КСК белгіленген тәртіппен бекітілген тарифке сәйкес эксплуатациялық жауапкершілік шекарасында орнатылған есептегіштерге сәйкес үй шаруашылық мұқтажы үшін жұмсалған энергия үшін энергиямен жабдықтаушы мекемемен есептеседі.

29. Тараптардың эксплуатациялық жауапкершілік шекарасында емес қарамағында желінің аталған бөлігі орналасқан желілік аймақтағы шығын өлшеу құрылғыларын орнату алаңына дейінгі келісімшарт негізінде меншік иесіне тиесілі.

30. Лифті пайдланғаны үшін төлем 1-ші және 2-ші қабаттар тұрғындарын қоспағанда, үйдегі барлық тұрғындардан алынады.

31. Жылумен қамтамасыз ету үшін төлем Қызмет жеткізушінің келісімімен бір жыл ішінде Қызметтің осы түрін ұсыну кезінде біркелкі жүргізілуі мүмкін және келісім шартпен анықталады.

32. тұтынушы мен Қызмет етуші арасындағы қарызға байланысты барлық дау-дамайлар сот тәртібімен шешіледі.

5. Тұтынушының құқұқтары мен міндеттері

33. Тұтынушы құқылы:

1) Белгіленген сападағы қызметтерді алуға, оның өмірі мен денсаулығына қауіпсіз және мүлкіне зиян келтірмеуі керек;

2) осы көрсеткіштерді бақылайтын тиісті мемлекеттік органдардың қызметтерге бағаларды (тарифтер) белгілеу тәртібі туралы ақпарат алуға;

3) егер Қызмет көрсетуші тарапынан белгіленген тәртіпте есеп-шотты көрсетпеген болса, алынған қызметке ақы төлемейді;

4) егер қызмет көрсетудегі кемшіліктерге байланысты өміріне, денсаулығына немесе мүлігіне зиян келтірсе Қызмет көрсетушіден шығындарды толығымен қайтаруды талап етеді;

5) шартпен белгіленген шамадан тыс үзілістер кезінде қызметтерге төлем жасамаңыз;

6) энергиямен жабдықтаушы ұйымға талап қою және белгіленген (Келісім шартта белгіленгеннен жоғары) норма мен стандарттарға сәйкес келмеген уақыт кезеңі ішінде төлеуге болмайды (нормативтік-техникалық құжаттардың талаптары);

7) егер уақтылы төленген болса энергияны қажетті мөлшерде пайдаланыңыз;

8) пайдаланылған энергия үшін толық төлем болған жағдайда энергиямен жабдықтаушы ұйымды ескертуге байланысты шартты біржақты тәртіпте бұзу.

34. Тұтынушы міндетті:

1) Қызмет берушімен жеке Келісім шарт жасасуға;

2) қызметті тұтынғанды техникалық қауіпсіздікті ұстануы қажет;

3) электр, газ, жылу, сумен жабдықтау, авариялардың алдың алу үшін кәріздің қондырғыларымен жұмыс жасауға құқығы бар Қызмет көрсетушінің өкілдеріне немесе мамандандырылған кәсіпорындардың өкілдеріне өлшеу құрылғыларын бақылау және тексеру жүргізуге қол жетімділікті қамтамасыз ету;

4) уақтылы, белгіленген уақытқа дейін көрсетілген қызметтер мен энергия үшін төлеу;

5) пәтерден кетер алдында, жеке пәтерге осы кезге дейін пайдаланған қызсметтер үшін төлем жасау;

35. Тұтынушыға тиым салынады:

1) Қызмет көрсетушінің келісімінсіз пәтерлік желілерді, инженерлік жабдықтар мен құрылғыларды қайта жабдықтауға;

2) қызмет көрсетушінің келісімінсіз, қуаты ішкі желілердің техникалық мүмкіндіктерінен асатын нормаға сай емес тұрмыстық электр жабдықтары мен машиналар, үш фазалы ток коллекторлары, жылыту құрылғыларының қосымша бөліктері, бақылау және суды бекіту арматурасы, сондай-ақ қауіпсіз пайдалану және санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес келмейтін тұрмыстық техника мен жабдықты қосу және пайдалануға;

3) энергияны есепке алу схемасын бұзу;

4) жылыту жүйесінде жылыту ортасын олардың мақсатына сай емес қолдану (жылыту жүйесінен және құрылғыларынан суды ағызу).

6. Қызмет көрсетушінің құқығы мен міндеті

36. Қызмет көрсетушінің құқығы;

1) қызметтер мен энергия үшін уақтылы және толық ақы алу;

2) энергия үшін төлем мен тұтынуды бақылау;

3) Тұтынушыға Шартпен белгіленген мерзімге дейін ескертілген жағдайда Тұтынушы энергияны пайдаланғаны үшін төлемесе шарттың орындалуын біржақты тәртіппен тоқтату;

4) белгіленген тәртіппен бекітілген Тұтынушы қызмет үшін алдын-ала төлеген жағдайда ағымдағы тарифтерден жеңілдіктер жасалады.

37. Қызмет көрсетушінің міндеті

1) Тұтынушыны қызмет үшін болатын тарифтері, төлеу шарттары, қызмет көрсету режимі, олардың тұтынушылық қасиеттері, сертификаттың болуы туралы ақпарат беру;

2) қызмет көрсеткені үшін тұтынушымен жеке шарт жасасуға;

3) Тұтынушыға нормативтік-техникалық құжаттаманың міндетті талаптарының сапасына сәйкес келетін энергияны және қызметті жеткізу;

4) жеткізілетін энергияның сапасы мен мөлшерін бақылауға жазбалар жүргізу, уақтылы алдын алу шараларын қабылдау және Шартпен белгіленген мерзімде тұтынушыға ұсынылатын қызметтер сапасының бұзылуын жою;

5) Тұтынушының қызмет сапасының төмендігіне қатысты өтініш берген күннен бастап үш күн ішінде, сапаны қалпына келтіру және қайта есептеуді жүзеге асыру үшін барлық шараларды қолдану;

6) 10 күннен кешіктірмей Тұтынушыларға қызмет сапасының өзгеруі және олар үшін төлем мөлшерінің өзгергендігін хабарлайды;

7) Тұтынушыға ұсынылатын қызметтер мен энергияны төлеу үшін ай сайынғы есеп шотты ұсыну.

38. Қызмет көрсетуге тиым салынады:

1) басқа Тұтынушылардың талаптарды орындамағаны үшін Тұтынушыға қызмет көрсетуге бас тартуға немесе қызметті алу кезінде шектеу салуға;

2) Келісім шартқа қарсы жоғарғы параметрлері энергия бергені үшін Тұтынушыдан қосымша ақы алуға;

3) Тұтынушыдан есеп шот берммей қызмет көрсету үшін ай сайынғы төлемді талап етуге.

7. Дауларды шешу тәртібі:

39. Қызмет көрсету уақыты, сондай-ақ олардың сапасын нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін уақыт (күні, уақыты) Қызмет көрсетушінің диспечерлік қызмет көрсету журналында содан кейін уақыт белгісін (күн, сағат) қызмет көрсетудің (тиісті түрде) сапасымен жаңартылуы керек.

40. Қызмет алған кезде, алынған қызмет сапасы төмен немесе толық көлемде болмаса Тұтынушы Қызмет көрсетушіні дербес хабардар ету керек (өтініш бойынша) немесе уақытын көрсетіп телефондық хабарлама жасауы керек, беру уақыты аты жөні қабылдаған және берген тұлғаның. Телефондық хабарламада көрсетіледі: қызмет көрсету сапасының төмендеуінің басталу уақыты (жойылуы), нашарлау сипаты және Қызмет көрсетушінің өкілінің болу қажеттілігі (егер қызмет сапасының нашарлауы немесе Қызмет жеткізушісінің оны тоқтатуы журналда тіркелмеген болса).

Тұтынушының жеке өтініші болған жағдайда, өтініште көшірме, оның түскен кезінде тіркеу нөмірі қойылады, өтінім беру күні мен уақыты, сондай-ақ қабылдаған Қызмет көрсетуші өкілінің қолы қойылады.

Қызмет көрсетуші журналда белгіленген қызмет сапасының нормадан ауытқуы (үзілімі) туралы өтінімде көрсетілгенін тексереді (телефондық хабарлама) және келіспеушіліктер болмаған жағдайда қызмет құнының нақты тұтынылуына сәйкес қайта есептеледі.

41. Егер Қызмет беруші қызмет көрсетілмегендігін растаудан бас тартса немесе сапасы төмен қызмет етсе Тұтынушы жазбаша өтінім жазуға құқылы, онда көрсетілуі керек:

1) қызмет көрсетуден бас тарту уақыты (сөндіру) немесе сапасыз жеткізуі;

2) қызмет көрсету сапасының нашарлау сипаты;

3) өтініш беру уақыты және тіркеу нөмірі (Қызмет көрсетуші журналында)

4) қызметті қалпына келтіру уақыты (оның сапасын қалыпқа келтіру);

5) қызметтің болмау кезеңі (сапаның нашарлауы).

Актіге Тұтынушы қол қойып, үй-жайлардың меншік иелері кооперативінің уәкілетті мүшесі, қызмет көрсету ұйымы немесе екі тәуелсіз куәгер және Қызмет көрсетушіге жіберіледі. Тараптардың келісімі бойынша дауды 10 күн ішінде Тұтынушы сотқа жүгінеді.

42. Қызметтерді пайдаланған кезде Тұтынушы жіберген бұзушылықтар, Қызмет көрсетуші өкілімен екі жақты актіден екі дана толтырылады және бір данасы Тұтынушыға беріледі.

Актіге Тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда да жарамды болады, бірақ Қызмет көрсетушінің комиссиясы немесе кемінде үш адамнан тұратын кондоминиум басқару органы толтырған кезде.

43. Акт бойынша Қызмет көрсетуші есептелмеген энергия мөлшерін анықтайды және қосымша ақы сомасын негіздеу арқылы тұтынушыға алдын ала талап арыз жібереді

Даудың шешімін таппаған жағдайда тараптардың келісімі бойынша дауды 10 күн ішінде Қызмет көрсетуші Тұтынушыдан мәжбүрлі тәртіпте ұсынылған соманы қайтару туралы сотқа жүгінеді және Келісім шарттың орындалуын белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.

8. Осы Ережелердің орындалуын бақылау құқығы

44. Осы Ереженің орындалуын бақылауды мемлекеттік басқару органдары мен олардың құзіреті шегінде қадағалауды жүзеге асырады.