"Астана Су Арнасы"МКК табиғатты қорғау қызметі

«АСТАНА СУ АРНАСЫ» МКК ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ

 

«Астана су арнасы» МКК өндірістік бөлімінің құрамында, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 2 инженер- эколог қызмет етеді.

Қоршаған ортаны қорғау мамандарының негізгі міндеттері:

·        Кәсіпорында табиғатты қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың сақталуы бойынша Нұр-Сұлтан қаласындағы үздіксіз сумен жабдықтау және суды бұру қызметі бойынша жұмысты ұйымдастыру.

·        Кәсіпорынның біріңғай экологиялық саясатын қалыптастыру және енгізу.

·        Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту мақсатында кәсіпорынның экологиялық іс-әрекеттерін ұзақ мерзімді және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру.

Кәсіпорынның өз алдына қойған ең маңызды міндеттердің бірі қоршаған ортаны қорғау болып табылады. Белгіленген міндеттерді шешу және экологиялық заңнаманың талаптарын ескере отырып, кәсіпорын өнеркәсіптік экологиялық бақылау бағдарламасын, оған сәйкес обьектілердің әлеуетті әсер ету аймағында табиғи компоненттердің жай күйін кешенді бақылау және зерттеу жүргізіледі.

Өндірістік экологиялық бақылаудың мақсаты – ақпараттық базаны құру, өндірістік және басқа да процестерді «экологиялық таза» деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, сондай-ақ барлық экологиялық проблемалардың кешенін шешеді, өндірістік қызметті жүзеге асыру кезінде кәсіпорын қызметінің нәтижесінде пайда болады.

Пэк бағдаламасы шеңберінде обьектілер мен бақылау нүктелері, бақыланатын параметрлердің тізбесі, өлшемдердің кезеңділігі, өндірістік бақылау үдерісінде қолданылатын әдістер анықталды.

Кәсіпорынның өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын әзірлеу кезінде қабылданған бағынышты және басқа да актілермен белгіленген ережелер мен нормаларға жауап береді.

Экологиялық саясатты экологиялық кәсіпорындардың бағдарламасымен бірге жүзеге асыру, белгіленген экологиялық нормаларға сәйкес қатаң түрде ағынды суларды тазарту сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Кәсіпорын «СТ РК ИСО 14001-2006 Экологиялық менеджмент жүйесі. Талаптар және қолану бойынша басшылық» сумен жабдықтау және суды бұру саласындағы қызметтер; сумен жабдықтау желілері мен құрылыстарын пайдалану, суды бұру; құрылысты және жөндеуді, сонымен бірге капиталды, сумен жабдықтау және суды бұру желілері мен құрылыстарды қамтиды.

Экологиялық менеджмент жүйесін енгізудің артықшылықтары:

- экологилық қатерлерді, оның ішінде сақталмаған жағдайда беделді және қаржылық тәуекелдерді басқару үшін кешенді тәсіл;

- бюрократиялық әурешілікті азайту, тиімді басқару стратегиясының арқасында өндірілетін ресурстарды айтарлықтай үнемдеу;

- ұйым қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту;

- ішкі және сыртқы секілді неғұрлым нәтижелі және тиімді аудиттер. 

Раздел 1. Сертификат ИСО СТ РК ИСО 14001-2006 (1).jpgРаздел 1. Сертификат ИСО СТ РК ИСО 14001-2006 (4).jpg

Раздел 1. Сертификат ИСО СТ РК ИСО 14001-2006 (3).jpg

Раздел 1. Сертификат ИСО СТ РК ИСО 14001-2006 (2).jpg