Жаңалықтар

Заключение договора с ГКП "АСТАНА СУ АРНАСЫ"


Подайте заявку на заключение договора с ГКП «Астана Су Арнасы» онлайн за 20 минут!

Через портал www.iqala.kz Центра городских услуг iQala можно заключить договор по водоснабжению и/или водоотведению ОНЛАЙН. Для этого авторизуйтесь на портале через ЭЦП и среди коммунальных служб выберите ГКП «Астана Су Арнасы».

Необходимые документы для услуги:

1.      Единый номер лицевого счета

2.      Адрес расположения объекта, полученный из базы данных Системы «Астана-ЕРЦ»

3.      Правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, акт приема-передачи)

Заявка рассматривается в течение 3 рабочих дней. Ответ на заявку отображается на портале в личном кабинете.

Сегодня физические и юридические лица могут получить 14 услуг АСА онлайн. Помимо этого, @iqala_smartcity оказывает 152 услуги 10 коммунальных служб. Все услуги можно получить онлайн в регламентированные сроки, а также через фронт-офис Центра.

Сайт: www.iqala.kz

Адрес: пр. Р. Кошкарбаева, 29

Call-center: 109

«Астана Су Арнасы» МКК-мен шарт жасасуға 20 минут ішінде онлайн өтінім беріңіз!

iQala Қалалық қызметтер орталығының www.iqala.kz порталы арқылы сумен жабдықтау және/немесе су бұру бойынша шартты ОНЛАЙН жасауға болады. Ол үшін порталда ЭСҚ арқылы авторизациядан өтіп, коммуналдық қызметтер арасынан «Астана Су Арнасы» МКК таңдаңыз.

Қызмет үшін қажетті құжаттар:

1. Жеке шоттың бірыңғай нөмірі

2. «Астана-ЕРЦ» жүйесінің деректер базасынан алынған объектінің орналасқан мекенжайы

3. Құқық белгілейтін құжаттар (сатып алу-сату шарты, қабылдау-беру актісі)

Өтінім 3 жұмыс күні ішінде қаралады. Өтінімге жауап порталдағы жеке кабинетте көрсетіледі.

Бүгінде жеке және заңды тұлғалар АСА-ның 14 қызметін онлайн ала алады. Сонымен қатар, @iqala_smartcity 10 коммуналдық қызметтің 152 қызметін көрсетеді. Барлық қызметтерді онлайн түрде регламенттелген мерзімде, сондай-ақ Орталықтың фронт-офисі арқылы алуға болады.

Сайт: www.iqala.kz

Мекен-жайы: Р. Қошқарбаев даңғылы, 29

Call-center: 109